O nama

PLAN C, obrt za savjetovanje i usluge je obrt kojem je osnovna djelatnost poslovno savjetovanje.
Vlasnik obrta je Nino Cipriš, dipl. ing. cestovnog prometa.

Bavimo vođenjem evidencije radnog vremena mobilnih radnika (obrada taho listića ili skidanje podataka sa digitalnog tahografa) i organiziranjem predavanja za vozače i prijevoznike.

Temelj našeg rada je višegodišnje iskustvo rada u prijevozničkim tvrtkama na raznim položajima od disponenta do voditelja te u Inspekciji cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao viši inspektor cestovnog prometa. Obuku završio od strane Poljske i Njemačke inspekcije te sam tijekom rada u Inspekciji cestovnog prometa imao priliku iz prve ruke vidjeti sve greške i nedostatke koje čine vozači i njihovi poslodavci .

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena mobilnih radnika sukladno zakonskim propisima neovisno o tome imate li vozila s analognim ili digitalnim tahografom. Uz detaljnu evidenciju rada izdajemo i ispis pogrešaka i pismo upozorenja za vozača.

Za analogne tahografe obrađujemo tahografske listiće svakih 30 dana. Sa digitalniih tahografa skidamo podatke s kartice vozača svakih najduže 28 dana i skidanje podataka s tahografa u vozilu najduže svakih 90 dana kako je propisano Zakonom i EU Uredbama te ispis svih gore navedenih izvješća.

Svi našim klijentima poklanjamo jedno predavanje godišnje za sve vozače a vezano za Zakon o radnom vremenu mobilnih radnika kako bi se greške smanjile na minimum.

Isto tako, ukoliko imate kakvih nepoznanica vezano uz Zakon o radnom vremenu ili Zakon o prijevozu u cestovnom prometu možete nas kontaktirati u svako doba dana.

Organiziramo i predavanja za vozače vezano za periodičku izobrazbu vozača (KOD 95).
Predavanja organiziramo u suradnji sa PUO AMC Nova Gradiška.
Mjesto predavanja je prema dogovoru.
Nakon odslušanog predavanja vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.