Kada se počinje primjenjivati obveza ručnog bilježenja prelaska granice?

Članak 34. stavak 6. točka (f) i članak 34. stavak 7. Uredbe 165/2014

U članku 34. stavku 6. točki (f) i stavku 7. istog članka Uredbe (EU) 165/2014 propisuje se da vozači nakon prelaska granice države članice ručno bilježe simbol zemlje u koju ulaze. Ta se obveza primjenjuje od 20. kolovoza 2020. za vozila opremljena analognim tahografom te od 2. veljače 2022. za vozila opremljena digitalnim tahografom.

Vozač se mora zaustaviti na najbližem mogućem mjestu za zaustavljanje na granici ili nakon nje.

Kada se granica države članice prelazi na trajektu ili u vlaku, vozač simbol zemlje mora upisati u luci ili na kolodvoru dolaska.

Važno je napomenuti i da od 20. kolovoza 2020. vozači vozila opremljenih analognim tahografom moraju bilježiti simbole zemalja u kojima su započeli i završili dnevno razdoblje rada, kao što je već slučaj s vozilima opremljenima digitalnim tahografom.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Ovaj skup pitanja i odgovora pripremile su službe Europske komisije i on nije obvezujući za Komisiju. Za tumačenje prava Unije na pravno obvezujući način nadležan je samo Sud Europske unije. Navedeni primjeri ilustrativni su, a popis konkretnih primjera dodatno će se razraditi.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Prelazak granice i označavanje prelaska