Upute za upotrebu čitača TS Pro2.
Preuzimanje podataka s kartice (1 min.)


Korak 1. Preuzimanje podataka s kartice (1 min.)

Dovoljno je TS PRO spojiti na vanjsko napajanje preko mini-USB priključka, npr. računala, automobilskog upaljača ili VU kontakt digitalnog tahografa. Pravilno napajanje signalizira dioda „info”. U čitač staviti karticu čipom prema gore u smjeru utora čitača. Tijekom preuzimanja podataka trepti dioda tipke CARD. Proces čitanja podataka ne traje više od 60 sekundi. Ne zaboravi da se podaci s kartice vozača trebaju preuzimati najmanje svakih 28 dana.

Korak 2. Arhiviranje datoteke
Datoteke skinute s kartice vozača zapisuju se na microSD kartici (do 4 GB) koja se može zamijeniti. Za kopiranje datoteka na računalo spojiti čitač pomoću USB kabela odnosno izvaditi microSD karticu i istu kopirati. Datoteke se zapisuju u formatu usklađenom s Aneksom 1B Uredbe 3821/85. Ukoliko datoteka se preuzima s kartice vozača u nazivu datoteke na početku se nalazi slovo C. Zatim je ime i prezime vozača, broj njegove kartice, datum i sat preuzimanja datoteke. Primjer naziva datoteke: C_J_Nowak_123456678_20110120_1301 za podatke skinute s kartice gospodina Jana Nowaka od dana 20. siječnja 2011.godine u 13:01 sati.

Korak 3. Preuzimanje podataka s tahografa (do 50 min.)
Za preuzimanje podataka s tahografa potrebno je doći u vozilo i staviti TS PRO u komunikacijsku utičnicu. U tahografu VDO Siemens DTCO utičnica se nalazi ispod displeja, između tipka izbornika. U tahografu Stoneridge i ACTIA potrebno je izvaditi spremnik papira, a kod tahografa EFKON kontakt se nalazi s lijeve strane displeja. Nakon spajanja čitača TS PRO uz tahograf uređaj automatski počinje čitanje podataka. Zadano je da u takvom načinu rada skida se datoteka s kartice (stavljene u taho) i datoteka iz memorije tahografa. Proces preuzimanja podataka prati treptanje diode. Nakon završenog preuzimanja datoteka se zapisuje na microSD kartici. MicroSD kartica može se kopirati nakon vađenja iste iz čitača odnosno spajanjem uređaja TS PRO na računalo PC pomoću USB priključka. Ne zaboravi da kartica prijevoznika ne sadrži podatke o aktivnostima – stoga je potrebno kopirati unutrašnju memoriju digitalnog tahografa u vozilu.

Korak 4. Konfiguracija čitača (5 min.)
Vrijeme preuzimanja podataka s digitalnog tahografa ovisi o vremenskom razdoblju i vrsti preuzetih informacija. Isto tako je od značaja i tip digitalnog tahografa. Oko 80% vremena zauzima preuzimanje podataka o brzini u posljednje 24 sata vožnje vozila. Ako želiš brzo preuzeti podatke dovoljno je pritisnuti tipku CONFIG pri spajanju čitača na tahograf. U takvoj konfiguraciji čitač preuzima neophodne informacije o aktivnostima vozača u razdoblju od posljednjeg preuzimanja (bez podataka o brzini). Za promjenu konfiguracije pojedinačnih tipki uređaj TachoTerminal PRO treba spojiti na računalo PC pomoću USB kabela. U konfiguracijskom programu postoji mogućnost konfiguracije vremenskog razdoblja i opsega informacija za tipku CONFIG i za programiranje zadanog načina rada (bez korištenja tipki).

Video – TachoTerminal

TS Pro2 – upute za upotrebu