1. Zakon o prijevozu u cestovom prometu i Uredbe (EZ)

a. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” br. 41/2018)

b. Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća – link

c. Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća – link

d. Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća – link

 

2. Socijalno zakonodavstvo:

a. Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (“Narodne novine” br. 75/2013, 36/201546/2017)

b. Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća – link

c. Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu – link

d. UREDBA (EU) br. 165/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. veljače 2014. – link

e. UREDBA KOMISIJE (EU) br. 581/2010 od 1. srpnja 2010. o najduljim razdobljima za preuzimanje odgovarajućih podataka s jedinica u vozilu i vozačevih kartica – link

 

3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

 

4. Zakon o prijevozu opasnih tvari (“Narodne novine” br. 79/2007)

ADR 2015  (Prilog A i B) – link

ADR 2017 izmjena i dopuna priloga A i B (“Narone novine” br. 6/2017)

Pisane upute o postupanju pri nesreći (važeće od 01.07.2017.) – link

Zakoni u cestovnom prijevozu